Eco-verantwoordelijke afvalverwerking - Trafic

Trafic - Magasin de proximité - Icône Facebook
Trafic - Magasin de proximité - Icône Twitter
Trafic - Magasin de proximité - Icône Google +
Trafic - Magasin de proximité - Icône Youtube
Trafic - Magasin de proximité - Icône Néerlandais
Direkt zum Seiteninhalt
|   ECO-VERANTWOORDELIJKE AFVALVERWERKING   |
_________________________________________________________________________________________________________


Sinds verschillende jaren zet Trafic zich in voor het milieu ! We werken op verschillende vlakken zoals de opwekking van hernieuwbare energie, het optrekken van eco-verantwoordelijke gebouwen en het organiseren van een gecentraliseerde afvalverwerking.

We zijn een distributiebedrijf en daardoor is de impact van Trafic slechts gedeeltelijk. De artikelen die in onze opslagruimten aankomen hebben dikwijls al duizenden kilometers achter de rug.

Daarom werken wij daar waar wij kunnen en hechten wij een bijzondere aandacht aan de behandeling van afval. We grijpen dagelijks in om de ecologische impact van onze activiteit en de afvalverwerking zoveel mogelijk te beperken. Om onze inzet op ecologisch vlak zo goed mogelijk waar te maken, wordt al het afval dat voortkomt uit de behandeling van de bestellingen van onze winkels gecentraliseerd en naar een afvalverwerkingspunt gebracht. Ieder jaar wordt meer dan 1.234 ton karton, 121 ton plasticfolie en 79 ton hout gerecycleerd en behandeld opdat dit afval niet in de natuur terecht zou komen. Meer dan 4 ton textiel wordt ieder jaar naar een soldenbedrijf verzonden voor recycling. En om zoveel mogelijk karton per artikel te besparen, heeft Trafic duizenden recycleerbare bakken aangekocht. Wanneer deze bakken versleten zijn, worden zij gerecycleerd en verwerkt tot identieke bakken die opnieuw perfect gebruikbaar zijn.

Meer dan 503 ton paletten met beschadigde artikelen worden elk jaar gesorteerd om ze naar de juiste recyclingketens door te sturen.

Trafic organiseert de inzameling van lege batterijen via de VZW BEBAT zoals ook het inzamelen, het sorteren, het behandelen en het recycleren van elektrisch en elektronisch  materiaal via RECUPEL, en dit in al onze winkels.

Parallel aan dit centraliseren van afval is het voortdurend onderzoek naar het valoriseren van afval cruciaal. In de huidige ecologische context zijn we van mening dat afval niet meer beschouwd mag worden als onnuttig maar als een bron van nieuwe grondstoffen.

Het doel van Trafic is duidelijk : zich eco-verantwoordelijk gedragen in ieder van onze bewegingen en onze ecologische voetafdruk steeds kleiner maken, omdat het belangrijk is dat de toekomstige generaties in een gezond milieu kunnen verder leven.

Trafic - Buurtwinkel - Duurzaam ondernemen - Eco-verantwoordelijke afvalverwerking
Trafic, een verantwoordelijk beleid voor een duurzame groei.
Trafic - Magasin de proximité - Icône Facebook
Trafic - Magasin de proximité - Icône Twitter
Trafic - Magasin de proximité - Icône Google +
Trafic - Magasin de proximité - Icône Youtube
TRAFIC
→  Wie zijn wij ?
→  Jobs
→  Foto ontwikkeling
→  Pers
→  Onze blog
→  Contact

NIEWSBRIEF
FOLDER
Ontdek de nieuwe aanbiedingen van de week.Sitemap     |     Privéleven     |     Contact
Zurück zum Seiteninhalt