Privéleven - Trafic

Trafic - Magasin de proximité - Icône Facebook
Trafic - Magasin de proximité - Icône Twitter
Trafic - Magasin de proximité - Icône Google +
Trafic - Magasin de proximité - Icône Youtube
Trafic - Magasin de proximité - Icône Néerlandais
Direkt zum Seiteninhalt
|   WETTELIJKE VERMELDINGEN   |
_________________________________________________________________________________________________________

- Benaming : Trafic
- Eigenaar : SOGESMA SA™
- Directie & publicatieverantwoordelijke : Gauthier ZEISER, verantwoordelijke e-marketing
- Sociale zetel (adres en telefoonnummer) : Route de Mettet, 204 - 5620 FLORENNES - Telefoon : +32 (0)71 68 12 00
- Nummer van de onderneming / BTW nummer : BE0866 517 727
- Juridische vorm : Naamloze Vennootschap
- Webmaster : E-mage concept - Rouge Thier, 18 - 4920 Aywaille - +32 (0)476 74 90 97
- Hostingprovider : Exxoss, SPRL - Rue de la Station, 2 - 4347 Fexhe-le-haut-clocher - Telefoon : +32 (0)4 341 25 81 - Fax : +32 (0)4 371 94 06
|   PRIVELEVEN   |
_________________________________________________________________________________________________________


Bescherming van persoonlijke gegevens :

We weten dat u waakzaam bent over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wij danken u voor uw vertrouwen in onze firma Trafic die de bescherming hiervan nauwgezet respecteert.

Gegevensbeheerder en afgevaardigde voor gegevensbescherming :

Elke verwerking van persoonlijke gegevens die, voortvloeiend uit het gebruik van de websites  trafic.com en trafic-eshop.be (hierna de Sites), aan Trafic gecommuniceerd werden, wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Sogesma SA, Route de Mettet 204 B-5620 - Florennes (België) ( hier aangeduid als Trafic of Wij). De afgevaardigde voor gegevensbescherming is de Heer Jacques Folon, bereikbaar via het adres privacy@trafic.com.

Wie zijn de ontvangers van de gegevens ?

Toegang tot uw gegevens hebben :

o het personeel van Sogesma SA voor het uitoefenen van hun functie,
o onze technische partners voor het verzenden van de nieuwsbrief,
o onze informaticapartners.

De contracten die Trafic en haar partners binden, respecteren nauwgezet het respect van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Welke informatie verzamelt Trafic ?

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief verzamelen wij de volgende gegevens:

o Naam en voornaam,
o E-mailadres
o Land
o Taal

De Sites bevatten cookies waaromtrent nuttige informatie op de Sites beschikbaar is.

Wat zijn de doelen en de wettelijke basis van de uitgevoerde gegevensverwerkingen ?

Wij gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden

o U onze nieuwsbrief sturen indien u zich hierop abonneert
o Onze bestanden updaten
o Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren

Als we uw gegevens voor een ander doel wensen te gebruiken, nemen we vooraf contact met u op om een wijziging van ons contract te ondertekenen.

De wettelijke basis van deze behandelingen is uw inschrijving op onze nieuwsbrief en het akkoord gaan met huidig beleid.

Er wordt geen enkele profilering gedaan voor abonnees van de nieuwsbrief.

Zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd ?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingsregels. We hebben contracten gesloten met onze onderaannemers waarin deze ons garanderen dat ze passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. We delen geen gegevens mee buiten de Europese Unie.

Wat is de houdbaarheid van mijn gegevens ?

Uw gegevens worden door ons bewaard voor de duur van uw abonnement op onze nieuwsbrief en worden 12 maanden na uw uitschrijving vernietigd.

• Tot welke informatie heb ik toegang ?

U hebt het recht, mits het bewijs van uw identiteit, om ons het recht tot toegang, verbetering, verwijdering, beperking, oppositie en overdraagbaarheid aan te vragen in overeenstemming met de geldende voorschriften. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om ons te vragen u geen nieuwsbrief meer te sturen.

Zal dit beleid in de loop van de tijd veranderen ?

We kunnen de regels in huidig beleid laten evolueren en we behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment veranderingen aan te brengen ten einde rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten alsook met de wettelijke vereisten. Wij nodigen u uit om regelmatig de site te raadplegen om de nieuwste versie van dit beleid te raadplegen. De datum van update zal bovenaan het document vermeld worden. In het geval van een belangrijke wijziging, zullen we opnieuw met u contact opnemen om u op de hoogte te brengen van deze wijzigingen en u te vragen deze goed te keuren.

Hoe kan ik een klacht indienen ?

Als u een klacht wenst in te dienen in verband met de bescherming van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Privacy afgevaardigde via privacy@trafic.com. Als u zich niet tevreden acht, kunt u contact opnemen met de Belgische Autoriteit voor gegevensbescherming https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact .

Trafic - Magasin de proximité - Icône Facebook
Trafic - Magasin de proximité - Icône Twitter
Trafic - Magasin de proximité - Icône Google +
Trafic - Magasin de proximité - Icône Youtube
TRAFIC
→  Wie zijn wij ?
→  Jobs
→  Foto ontwikkeling
→  Pers
→  Onze blog
→  Contact

NIEWSBRIEF
FOLDER
Ontdek de nieuwe aanbiedingen van de week.Sitemap     |     Privéleven     |     Contact
Zurück zum Seiteninhalt