Privéleven - Trafic

Trafic - Magasin de proximité - Icône Facebook
Trafic - Magasin de proximité - Icône Twitter
Trafic - Magasin de proximité - Icône Google +
Trafic - Magasin de proximité - Icône Youtube
Trafic - Magasin de proximité - Icône Néerlandais
Direkt zum Seiteninhalt
|   WETTELIJKE VERMELDINGEN   |
_________________________________________________________________________________________________________

- Benaming : Trafic
- Eigenaar : SOGESMA SA™
- Directie & publicatieverantwoordelijke : Gauthier ZEISER, verantwoordelijke e-marketing
- Sociale zetel (adres en telefoonnummer) : Route de Mettet, 204 - 5620 FLORENNES - Telefoon : +32 (0)71 68 12 00
- Nummer van de onderneming / BTW nummer : BE0866 517 727
- Juridische vorm : Naamloze Vennootschap
- Webmaster : E-mage concept - Rouge Thier, 18 - 4920 Aywaille - +32 (0)476 74 90 97
- Hostingprovider : Exxoss, SPRL - Rue de la Station, 2 - 4347 Fexhe-le-haut-clocher - Telefoon : +32 (0)4 341 25 81 - Fax : +32 (0)4 371 94 06
|   PRIVÉLEVEN   |
_________________________________________________________________________________________________________

Verantwoordelijk voor de behandeling
Wij weten dat je voorzichtig omgaat met het gebruik van je persoonlijke gegevens. Wij danken je dan ook voor je vertrouwen in Trafic. Wij respecteren volledig de bescherming van je gegevens.

Verantwoordelijk voor de behandeling
Iedere behandeling van persoonlijke informatie die aan Trafic meegedeeld werd, wordt onder de verantwoordelijkheid van Sogesma SA, Route de Mettet 204  B-5620 – Florennes (Belgiqië) uitgevoerd.
Deze informatie wordt opgeslagen in ons intern beheersprogramma (SAP) onder het toezicht van Sogesma SA. Enkel het personeel van Sogesma SA en/of derden die hiertoe in een professioneel kader toelating kregen, hebben het recht tot toegang tot deze informatie.

Welke klantengegevens worden door Trafic verzameld ?
Wij gebruiken deze gegevens om : jouw bestellingen te behandelen, producten en diensten te leveren, tot betaling over te gaan en met jou te communiceren over jouw bestellingen, producten, diensten en promotionele aanbiedingen ; onze dossiers en jouw account bij ons te bewaren en bij te werken ; berichten zoals commentaar van klanten en het aanbevelen van producten en diensten die jou zouden kunnen interesseren  ter beschikking te stellen.

Hieronder vind je de soorten informatie die wij inzamelen.
Informatie die jij ons doorgeeft :
Wij verzamelen en registreren alle informatie die jij ons via onze website of via andere kanalen doorgeeft. Je kan er ook voor kiezen bepaalde gegevens niet door te geven. Wij gebruiken de gegevens die je ons doorgeeft om onder andere te kunnen beantwoorden aan jouw verzoeken, om jouw volgende aankopen te personaliseren, om onze rubrieken te verbeteren en om met jou te communiceren.

Informatie die automatisch verzameld wordt :
Elke keer dat jij met ons in contact treedt, ontvangen wij en slagen wij bepaalde types informatie op. Zoals talrijke andere websites, maken wij met name gebruik van "cookies".

Informatie betreffende e-mails :
Om de nuttigheid en wenselijkheid van onze e-mails te optimaliseren, ontvangen wij regelmatig, indien uw computer dit toelaat, een bevestiging van de Trafic e-mails die je geopend hebt. Indien je geen e-mails van ons wenst te ontvangen, kan je dit eenvoudigweg in je account aangeven.

Informatie uit andere bronnen :
Wij kunnen evenwel andere gegevens die jou betreffen en die uit andere bronnen voortkomen, gebruiken en deze toevoegen aan de informatie op uw account.

Wat zijn « cookies » ?
"Cookies" zijn alfanumerieke identificatoren die wij op de harde schijf van uw webbrowser overdragen. Deze laten ons systeem toe om jouw browser te herkennen en jou diensten aan te bieden zoals de producten die je in je winkelmandje geplaatst hebt.

De help-knop op de werkbalk van de meeste browsers vertelt je hoe je nieuwe "cookies" kan weigeren, hoe je een waarschuwend bericht kan ontvangen of ook nog hoe je alle "cookies" kan uitschakelen. Je kan er ook voor kiezen om soortgelijke gegevens, die gebruikt worden door bijkomende softwareprogramma's van je browser, uit te schakelen of te verwijderen zoals bijvoorbeeld Flash cookies, en dit door de instelling van dergelijke software te wijzigen of door de desactiveringsprocedures te volgen die gedetailleerd op de website van de uitgever van je software te vinden zijn. Omdat 'cookies' je echter toelaten om van een aantal essentiële functies van de Aroma-zen-site te genieten, is het raadzaam om deze actief te laten.  Als je bijvoorbeeld ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kan je helaas niet doorgaan met het toevoegen van producten in je winkelwagentje, noch het nakijken hiervan, noch het  gebruiken van alle producten en diensten van Trafic waarvoor een account moet geopend zijn. Als je de 'cookies' actief laat, is het verstandig volledig uit te loggen wanneer je een computer met andere gebruikers deelt.

Deelt de Trafic groep de informatie die ontvangen wordt ?
De informatie betreffende onze klanten stelt een groot gedeelte van onze activiteit voor. Ons beroep berust niet op het commercialiseren hiervan. Wij delen deze informatie met derden enkel en alleen in de volgende gevallen :

Derde dienstverleners :
We doen beroep op de service van andere bedrijven of onafhankelijke personen opdat zij  bepaalde diensten namens ons zouden verrichten. Enkele voorbeelden hiervan zijn : het verwerken van bestellingen, het verzenden van producten, het verzenden van post of elektronische berichten, het beheer van onze klantenbestanden, de analyse van onze databasissen, het leveren van marketingdiensten, het verstrekken van onderzoeksresultaten en links (inclusief te betalen lijsten en links), het verwerken van creditcardbetalingen en de klantendienst. Deze dienstverleners hebben toegang  tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun diensten perfect te verrichten en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze verplicht deze informatie te behandelen overeenkomstig ons huidig beleid en ter uitvoering van de Belgische en Europese wetgeving omtrent persoonlijke informatie.

Bescherming van de Trafic groep en van derden :
We maken de inhoud van klantenaccounts en andere persoonlijke informatie openbaar  wanneer wij hier wettelijk toe verplicht worden of indien dergelijke openbaarmaking noodzakelijk blijkt voor het uitvoeren en afdwingen van onze algemene verkoopsvoorwaarden of voor enige andere overeenkomst, of ook nog ter bescherming van de rechten van Trafic of van derden. Dit houdt onder andere de mogelijkheid in tot de uitwisseling van informatie met andere bedrijven of organisaties voor doeleinden zoals de  bescherming tegen fraude en de vermindering van risico's die samenhangen met het verlenen van krediet. Het spreekt vanzelf dat dit niet toelaat om persoonlijke informatie te verkopen, te verhuren, te delen of elke andere openbaarmaking te bewerkstelligen die het identificeren van klanten voor commerciële doeleinden teweegbrengt, wat trouwens tegenstrijdig is met de verplichtingen die het huidige beleid voorziet.

Met jouw toestemming :
In alle andere gevallen zal je op de hoogte gebracht worden indien jouw informatie aan derden overgedragen werd en je zal de mogelijkheid krijgen om hiervoor je toestemming te geven.
Zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd ?
Wij nemen fysieke en elektronische veiligheidsmaatregelen en volgen strikte procedures op  met betrekking tot het verzamelen, het bewaren en het doorgeven van persoonlijke gegevens van klanten. Onze veiligheidsprocedures zouden ons kunnen aanzetten tot het opvragen van een bewijs van je identiteit alvorens wij je je persoonlijke gegevens kunnen mededelen.
Het is belangrijk dat je jezelf beschermt tegen een ongeoorloofde toegang tot je paswoord en computer. Indien je een computer met een andere gebruiker deelt, moet je ervoor zorgen dat je na elk gebruik volledig uitlogt.

Hoe zit het met derde adverteerders en linken naar andere websites ?
Onze website kan mogelijk reclame van derden en links naar andere websites bevatten. In geen enkel geval worden persoonlijke gegevens aan deze adverteerders of websites van derden doorgegeven die de identificatie van onze klanten zou kunnen teweeg brengen.
Deze derden-websites en adverteerders of andere internet reclamebedrijven die in eigen naam werken, gebruiken soms technologieën waarbij advertenties die op onze website verschijnen direct in je browser ingegeven worden.  In dat geval ontvangen zij automatisch jouw IP-adres. Ze kunnen ook gebruik maken van cookies, JavaScript, tags of van beelden van een pixel in GIF formaat (single-pixel gifs) en van andere technologieën om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en hun reclame-inhoud te personaliseren. We hebben geen enkele toegang tot of controle over deze cookies of andere functies die ze eventueel zouden gebruiken. De gebruikspraktijken van deze websites en adverteerders betreffende de informatie zijn niet gedekt door ons veiligheidsbeleid omtrent persoonlijke informatie. Gelieve rechtstreeks met hen contact op te nemen voor meer informatie over hun beleid inzake bescherming van persoonsgegevens.

Tot welke gegevens heb ik toegang ?
De Trafic groep geeft je toegang tot een ruime keuze aan informatie wat betreft je account en interacties met ons met als enig opzicht om kennis te nemen van je gegevens en in bepaalde gevallen deze gegevens bij te werken.

Welke keuzes worden mij aangeboden ?
Zoals wij hierboven vermeld hebben, heb je steeds de mogelijkheid om geen enkele informatie door te geven, ook al zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om aankopen te kunnen verrichten.
Overeenkomstig de wet inzake informatica, bestanden en vrijheden, heb je het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van informatie over jezelf. Als je je gegevens bijwerkt, houden we meestal een kopie van je oorspronkelijke gegevens in onze dossiers.
Indien je geen e-mails of andere correspondentie van ons wenst te ontvangen, kan je dit eenvoudigweg in je account aanduiden.

Mogen kinderen Trafic gebruiken ?
De verkoop van producten op de websites Trafic.com en Trafic-eshop.be is uitsluitend voorbehouden aan personen die 18 jaar of ouder zijn.  Artikelen die voor kinderen dienen, mogen enkel door volwassenen aangekocht worden. Indien je jonger dan 18 jaar bent, mag je enkel Trafic.com en Trafic-eshop.be gebruiken wanneer je vergezeld bent door een ouder of voogd.
Trafic - Magasin de proximité - Icône Facebook
Trafic - Magasin de proximité - Icône Twitter
Trafic - Magasin de proximité - Icône Google +
Trafic - Magasin de proximité - Icône Youtube
TRAFIC
→  Wie zijn wij ?
→  Jobs
→  Foto ontwikkeling
→  Pers
→  Onze blog
→  Contact

NIEWSBRIEF
FOLDER
Ontdek de nieuwe aanbiedingen van de week.Sitemap     |     Privéleven     |     Contact
Zurück zum Seiteninhalt